banner de la pàgina

Productes

 • Clorur de fosfocolina Sal de calci |4826-71-5

  Clorur de fosfocolina Sal de calci |4826-71-5

  Descripció del producte La sal de calci de clorur de fosfocolina és un compost químic utilitzat en diverses aplicacions bioquímiques i d'investigació.Composició química: La sal de calci de clorur de fosfocolina es compon de fosfocolina, que és un derivat de la colina, un nutrient vital implicat en diversos processos metabòlics.Els ions clorur i calci s'associen a la molècula de fosfocolina, millorant la seva estabilitat i solubilitat.Importància biològica: la fosfocolina és un component clau...
 • Fludarabina |21679-14-1

  Fludarabina |21679-14-1

  Descripció del producte La fludarabina és un medicament de quimioteràpia que s'utilitza principalment en el tractament de certs tipus de càncers, especialment de malalties hematològiques.Aquí teniu una visió general: Mecanisme d'acció: La fludarabina és un anàleg de nucleòsids que interfereix amb la síntesi d'ADN i ARN.Inhibeix els enzims de l'ADN polimerasa, l'ADN primasa i l'ADN lligasa, provocant el trencament de la cadena d'ADN i la inhibició dels mecanismes de reparació de l'ADN.Aquesta interrupció de la síntesi d'ADN indueix finalment apoptos...
 • Tacrolimus |104987-11-3

  Tacrolimus |104987-11-3

  Descripció del producte Tacrolimus, també conegut pel seu nom comercial Prograf entre d'altres, és un potent fàrmac immunosupressor que s'utilitza principalment en el trasplantament d'òrgans per prevenir el rebuig.Mecanisme d'acció: Tacrolimus actua inhibint la calcineurina, una proteïna fosfatasa que juga un paper crític en l'activació dels limfòcits T, que són cèl·lules immunitàries implicades en el rebuig de l'empelt.En inhibir la calcineurina, el tacrolimus bloqueja la producció de citocines proinflamatòries i prevé l'acte...
 • Tetraacetilribosa |13035-61-5

  Tetraacetilribosa |13035-61-5

  Descripció del producte La tetraacetilribosa és un compost químic que serveix com a derivat de la ribosa, un sucre de cinc carbonis que es troba a l'ARN (àcid ribonucleic) i altres components cel·lulars.Aquí hi ha una breu descripció: Estructura química: La tetraacetilribosa es deriva de la ribosa substituint els grups hidroxil (-OH) dels quatre àtoms de carboni per grups acetil (-COCH3).Com a resultat, conté quatre grups acetil units a la molècula de ribosa.Context biològic: la ribosa és un component clau...
 • Citosina |71-30-7

  Citosina |71-30-7

  Descripció del producte La citosina és una de les quatre bases nitrogenades que es troben en els àcids nucleics, incloent l'ADN (àcid desoxiribonucleic) i l'ARN (àcid ribonucleic).Estructura química: la citosina és una base de pirimidina amb una única estructura d'anell aromàtic de sis membres.Conté dos àtoms de nitrogen i tres àtoms de carboni.La citosina es representa habitualment per la lletra "C" en el context dels àcids nucleics.Funció biològica Base de l'àcid nucleic: la citosina forma parells de bases amb la guanina...
 • Adenina |73-24-5

  Adenina |73-24-5

  Descripció del producte L'adenina és un compost orgànic fonamental classificat com a derivat de la purina.Serveix com una de les quatre bases nitrogenades que es troben en els àcids nucleics, és a dir, l'ADN (àcid desoxiribonucleic) i l'ARN (àcid ribonucleic).Aquí teniu una breu descripció de l'adenina: Estructura química: l'adenina té una estructura aromàtica heterocíclica que consisteix en un anell de sis membres fusionat amb un anell de cinc membres.Conté quatre àtoms de nitrogen i cinc àtoms de carboni.L'adenina és habitualment representada...
 • Piridoxal 5′-fosfat monohidrat |41468-25-1

  Piridoxal 5′-fosfat monohidrat |41468-25-1

  Descripció del producte El piridoxal 5′-fosfat monohidrat (PLP monohidrat) és la forma activa de la vitamina B6, també coneguda com a fosfat de piridoxal.Estructura química: El piridoxal 5′-fosfat és un derivat de la piridoxina (vitamina B6), que consisteix en un anell de piridina lligat a una ribosa de sucre de cinc carbonis, amb un grup fosfat unit al carboni 5′ de la ribosa.La forma monohidrat indica la presència d'una molècula d'aigua per molècula de PLP.Funció biològica: el PLP és un...
 • Sal trisòdica d'uridina 5'-trifosfat |19817-92-6

  Sal trisòdica d'uridina 5'-trifosfat |19817-92-6

  Descripció del producte La sal trisòdica d'uridina 5'-trifosfat (UTP trisodium) és un compost químic derivat de l'uridina, un nucleòsid crucial en el metabolisme dels àcids nucleics i la senyalització cel·lular.Aquí hi ha una breu descripció: Estructura química: UTP trisòdi està format per uridina, que inclou l'uracil de base pirimidina i la ribosa de sucre de cinc carbonis, lligada a tres grups fosfat al carboni 5′ de la ribosa.La forma de sal trisòdica indica la presència de tres ions de sodi,...
 • Sal disòdica d'uridina 5'-trifosfat |285978-18-9

  Sal disòdica d'uridina 5'-trifosfat |285978-18-9

  Descripció del producte La sal disòdica d'uridina 5′-trifosfat (UTP disòdica) és un compost químic derivat de l'uridina, un nucleòsid important en el metabolisme dels àcids nucleics i la senyalització cel·lular.Aquí hi ha una breu descripció: Estructura química: UTP disòdic consisteix en uridina, que inclou l'uracil base pirimidina i la ribosa de sucre de cinc carbonis, lligada a tres grups fosfat al carboni 5′ de la ribosa.La forma de sal disòdica millora la seva solubilitat en solut aquós...
 • Sal disòdica de citidina 5′-trifosfat |36051-68-0

  Sal disòdica de citidina 5′-trifosfat |36051-68-0

  Descripció del producte La sal disòdica de citidina 5′-trifosfat (CTP disòdica) és un compost químic derivat de la citidina, un nucleòsid crucial en el metabolisme dels àcids nucleics i la senyalització cel·lular.Estructura química: el CTP disòdic està format per citidina, que inclou la citosina base pirimidina i la ribosa de sucre de cinc carbonis, lligades a tres grups fosfat al carboni 5′ de la ribosa.La forma de sal disòdica millora la seva solubilitat en solucions aquoses.Funció biològica: CTP diso...
 • Sal disòdica de citidina 5′-monofosfat |6757-06-8

  Sal disòdica de citidina 5′-monofosfat |6757-06-8

  Descripció del producte La sal disòdica de citidina 5′-monofosfat (CMP disòdica) és un compost químic derivat de la citidina, un nucleòsid important en el metabolisme dels àcids nucleics i la senyalització cel·lular.Estructura química: CMP disòdic consisteix en citidina, que comprèn la citosina base pirimidina i la ribosa de sucre de cinc carbonis, lligada a un sol grup fosfat al carboni 5′ de la ribosa.La forma de sal disòdica millora la seva solubilitat en solucions aquoses.El paper biològic...
 • Uridina 5′-monofosfat |58-97-9

  Uridina 5′-monofosfat |58-97-9

  Descripció del producte La sal disòdica d'adenosina 5′-monofosfat (AMP disòdica) és un compost químic derivat de l'adenosina, un nucleòsid crucial en el metabolisme cel·lular i la transferència d'energia.Estructura química: l'AMP disòdic està format per adenosina, que comprèn la base d'adenina i la ribosa de sucre de cinc carbonis, lligada a un sol grup fosfat al carboni 5′ de la ribosa.La forma de sal disòdica millora la seva solubilitat en solucions aquoses.Funció biològica: l'AMP disòdic és...
123456Següent >>> Pàgina 1/220